Ankieta – konsultacje LSR

Zapraszamy mieszkańców LGD Ziemi Łukowskiej do wypełniania ankiety, która ma na celu analizę obszaru pod kątem problemów, potrzeb a także potencjału obszaru i zagrożeń. Analiza ta posłuży do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Harmonogram warsztatów konsultacyjnych

W dniach 17 – 28.02.2023 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej przeprowadzi cykl spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością związanych z procesem tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027. Serdecznie zapraszamy!

Przewiń na górę