Ankieta – konsultacje LSR

Zapraszamy mieszkańców LGD Ziemi Łukowskiej do wypełniania ankiety, która ma na celu analizę obszaru pod kątem problemów, potrzeb a także potencjału obszaru i zagrożeń. Analiza ta posłuży do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Szanowni Państwo w związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która pomoże w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozowju na lata 2023 – 2027 na obszarze działania LGD Ziemi Łukowskiej obejmującej gminę Łuków, Stoczek Łukowski, Stanin, Trzebieszów, Adamów, Serokomla, Krzywda, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Miasto Stoczek Łukowski

Wypełnioną ankietę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: lgdziemilukowskiej@gmail.com lub dostarczyć osobiście (np. w trakcie spotkań konsultracyjnych) albo przesłać pocztą tradycyjną na tymczasowy adres LGD: Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej, ul. Szafirowa 26, 21-400 Łuków.

Ankietę można również pobrać na spotkaniach konsultacyjnych LGD Ziemi Łukowskiej.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 504 739 507 lub tel. 511 045 076.

Pliki do pobrania:
Ankieta LSR (pdf) poniżej

Przewiń na górę