II Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej zgodnie z §18 Statutu Stowarzyszenia LGD Ziemi Łukowskiej zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Łukowskiej, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17.

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej zgodnie z §18 Statutu Stowarzyszenia LGD Ziemi Łukowskiej zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemi Łukowskiej, które odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r. (piątek) o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17.

Ankieta – konsultacje LSR

Zapraszamy mieszkańców LGD Ziemi Łukowskiej do wypełniania ankiety, która ma na celu analizę obszaru pod kątem problemów, potrzeb a także potencjału obszaru i zagrożeń. Analiza ta posłuży do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Harmonogram warsztatów konsultacyjnych

W dniach 17 – 28.02.2023 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej przeprowadzi cykl spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością związanych z procesem tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027. Serdecznie zapraszamy!

Przewiń na górę