Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie rejestrowe
KRS: 0000998591
REGON: 52346934400000
NIP: 8252198951
Rok powstania: 2022

Władze LGD Ziemi Łukowskiej

Karol Raczyński – Prezes Zarządu

Mikusek Zofia – Wiceprezes Zarządu

Bartłomiej Bryk – Wiceprezes Zarządu
Renata Alikowska – Sekretarz Zarządu
Paweł Flis – Skarbnik Zarządu

O nas

Lokalna Grupa Działania Ziemi Łukowskiej została powołana do życia w 2022 roku w celu aktywnego pozyskiwania i zarządzania środkami pochodzącymi z programu LEADER PROW na lata 2023-2027. W tym okresie przewidziano wspieranie lokalnych inicjatyw oddolnych zmierzających do aktywizacji społecznej i zawodowej nie tylko na terenach wiejskich, ale także w miastach.

LEADER to rozwój lokalny kierowany przez specjalistów (RLKS) wspierany przez ze środków EFRROW.

W dniu 21 października 2022 roku Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy dokonał wpisu Stowarzyszenia LGD Ziemi Łukowskiej do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000998591.

 

Nasza misja

Misją naszej Lokalnej Grupy Działania jest praca na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich przede wszystkim poprzez aktywizację społeczności lokalnej, a także promocję obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, jego zasobów przyrodniczych i kulturowych. Stowarzyszenie jest partnerem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli władz publicznych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.

Swoim zasięgiem LGD Ziemi Łukowskiej obejmuje 10 gmin powiatu łukowskiego. W skład naszego LGD wchodzą: Gmina Łuków, Gmina Adamów, Gmina Wojcieszków, Gmina Serokomla, Gmina Wola Mysłowska, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Trzebieszów, Gmina Krzywda, Gmina Stanin i Miasto Stoczek Łukowski. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Karol Raczyński.

Masz do nas pytania?

Jeżeli masz do nas pytania skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na twojego maila.

Przewiń na górę